เลขทะเบียน 640006 วันที่ 09 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง เกษรตรและสหกรณ์ ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว จอมปราชย์ปราชญ์แห่งดินโลก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง รัชการที่ 9 ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1