เลขทะเบียน 640050 วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,16
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ซ้อมแต่งชุด ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2