เลขทะเบียน 640047 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว คนไทยทั่วโลกพร้อม 'รวมพลังภักดี' 20 พฤศจิกา ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2