เลขทะเบียน 640046 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กันยา 60 สร้างพระเมรุแล้วเสร็จ ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง โกศ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3