เลขทะเบียน 660239 วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ไทยยืนหนึ่งแชมป์ส่งออกยาง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ยางพารา - การส่งออก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา สถิติ

รูปภาพที่ 1