เลขทะเบียน 660238 วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ชาติชาย ศิริพัฒน์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ศดปช.ท่าช้างสู้ปุ๋ยแพง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีใช้เอง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช สถิติ

รูปภาพที่ 1