เลขทะเบียน 660237 วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แป้งเปลือกกล้วยทางเลือกทำขนมอบ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กล้วย - การแปรรูป ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1