เลขทะเบียน 660236 วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว คลังไฟเขียว 2 โครงการมอเตอร์เวย์ ผุดที่พักริมทาง-O&M ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การขนส่ง - การวางแผน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ/ความร่วมมือระหว่างประเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1