เลขทะเบียน 660235 วันที่ 20 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ตามรอยพระพุทธเจ้า...ในแดนพุทธภูมิ ผ่านสังเวชนียสถานแห่งใหม่ใน 8 รัฐ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษากับการท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1