เลขทะเบียน 660233 วันที่ 20 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ๊U2T for BCG ยกป่าชุมชนหนองแก้ว ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1