เลขทะเบียน 660232 วันที่ 07 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เกษตรอัจฉริยะ ที่ไม่ได้อยู่แค่ในภาพฝัน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร - เทคโนโลยี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เทคโนโลยี/สื่อดิจิทัล สถิติ

รูปภาพที่ 1