เลขทะเบียน 660231 วันที่ 07 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง หมอดื้อ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สมองเสื่อมต้องสู้ต่อมีทางแล้ว ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สมอง - การเสื่อม ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1