เลขทะเบียน 660228 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบโลละ 1.50 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรหลัง 8 ปีไม่เคยปรับ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สินค้า - ราคา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สินค้าอุปโภคและบริโภค สถิติ

รูปภาพที่ 1