เลขทะเบียน 660226 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ระวัง ก.ม.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กฎหมาย ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏหมายไทย สถิติ

รูปภาพที่ 1