เลขทะเบียน 640045 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แบบแล้วเสร็จพระโกศ "ไม้จันทน์หอม" ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง โกศ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2