เลขทะเบียน 660224 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร ปีที่ 20 สอดรับเศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร - ผักปลอดสารพิษ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1