เลขทะเบียน 660223 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ใบไม้เทียม กับการผลิตเชื้อเพลิงสะอาด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1