เลขทะเบียน 660222 วันที่ 27 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว อาเซียน-สหรัฐฯ ดันเศรษฐกิจโตยั่งยืน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เศรษฐกิจ - การค้า ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1