เลขทะเบียน 660220 วันที่ 27 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เมื่อโลกพุ่งเป้า "Go Green" ถึงเวลาซ่อมแซมธรรมชาติ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สิ่งแวดล้อม/มลพิษ สถิติ

รูปภาพที่ 1