เลขทะเบียน 660219 วันที่ 27 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว จับตาฝีดาษลิงในไทย ใต้ภูเขายังมีสิ่งซ่อนเร้น ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ฝีดาษวานรในคน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1