เลขทะเบียน 660218 วันที่ 05 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง กรวัฒน์ วีนิล ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กระจูดบ้านเรา แฮนด์เมด 100% ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กระจูด - การแปรรูป ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว รองเท้า/กระเป๋า/เครื่องหนัง สถิติ

รูปภาพที่ 1