เลขทะเบียน 660217 วันที่ 05 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว น้ำมันแพงค่าไฟขึ้นราคาสินค้าขยับแน่ เตือนอย่าตุน-แย่งกันซื้อ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สินค้า - ราคา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1