เลขทะเบียน 660216 วันที่ 05 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เตือนคนขายท่องเที่ยวอย่าลืมกติกา "พีดีพีเอ" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กฎหมาย ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏหมายไทย สถิติ

รูปภาพที่ 1