เลขทะเบียน 660215 วันที่ 05 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โผล่อีกภูเก็ตราย 3 ฝีดาษลิง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ฝีดาษวานรในคน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2