เลขทะเบียน 660214 วันที่ 04 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ไม่จริง สินค้าพาเหรดปรับขึ้นราคา ตรึงหมดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - ปลากระป๋อง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สินค้า - ราคา ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1