เลขทะเบียน 660213 วันที่ 04 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง สะ-เล-เต ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แมงลักป่ากำจัดวัชพืช ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วัชพืช ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1