เลขทะเบียน 660208 วันที่ 24 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ชาติชาย ศิริพัฒน์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว น้ำหมักพิทักษ์โลก ทางเลือกสู้ปุ๋ยแพง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช สถิติ

รูปภาพที่ 1