เลขทะเบียน 660207 วันที่ 24 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ภัยแล้งโจมตียุโรป เผยขุมทรัพย์โบราณคดี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โบราณคดีกับประวัติศาสตร์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1