เลขทะเบียน 660206 วันที่ 24 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว อยู่ร่วมกับโควิด - 19 ต้องรู้ทัน...ไม่รู้ลวง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1