เลขทะเบียน 660205 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปลาเรืองแสง...สวยอันตราย ประมงห่วงถูกกีดกันทางการค้า ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ปลา - การควบคุม ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สิ่งแวดล้อม/มลพิษ สถิติ

รูปภาพที่ 1