เลขทะเบียน 660204 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว หุ่นยนต์ใต้น้ำ คล้ายปลามีครีบอกขยายใหญ่ขึ้น ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรม - เทคโนโลยี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1