เลขทะเบียน 660203 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ไทยเปิดเวทีระดมสมองกว่า 20 ประเทศทั่วโลกแก้วิกฤติ "น้ำกิน - น้ำใช้" น้ำบาดาล : กุญแจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง น้ำ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ/ความร่วมมือระหว่างประเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1