เลขทะเบียน 660202 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง สหบาท ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สุขนัขตำรวจฮิดู ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ตำรวจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏหมายไทย สถิติ

รูปภาพที่ 1