เลขทะเบียน 660200 วันที่ 28 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง พี่ม้ามังกร ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นิทรรศการ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง หอจดหมายเหตุ - นิทรรศการ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1