เลขทะเบียน 660198 วันที่ 29 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,7,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว บุรีรัมย์กระอักเซาะสันอ่างแตก 4 หมู่บ้าน 3 พันไร่จม ภาคใต้คลื่นลมแรง "เจ้าพะยา"จอทะลัก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง อุทกภัย ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2