เลขทะเบียน 660197 วันที่ 29 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เริ่มภาคใต้จัดประกวดผ้าลายขิดฯ ใส่เรื่องราวชูอัตลักษณ์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การทอผ้า ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สิ่งทอ/เครื่องนอน สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2