เลขทะเบียน 660196 วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง กรวัฒน์ วีนิล ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โลตัสจับมือ มข.ลดต้นทุนอาหารสัตว์ บริจาคเศษอาหาร เลี้ยงแมลงโปรตีน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง อาหารสัตว์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ปศุสัตว์และการทำฟาร์ม/อาหารสัตว์ สถิติ

รูปภาพที่ 1