เลขทะเบียน 660195 วันที่ 21 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง รัก - ยม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ศรัทธา พญาครุฑ เสริมพลังอำนาจผู้นำ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ศรัทธา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1