เลขทะเบียน 660193 วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พาณิชย์ ยังไม่อนุมัติขึ้นราคา 5 ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่รวมตัวขอปรับเป็นซองละ 8 บาท ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สินค้า - ราคา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1