เลขทะเบียน 660192 วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ลองโควิดในเด็กบั่นทอนชีวิตซ้ำภาระจ่าย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1