เลขทะเบียน 660191 วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ชาติชาย ศิริพัฒน์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ซีพีเอฟเดินหน้ากรีนฟาร์ม ดันใช้ไบโอแก๊ส - โซลาร์ฟาร์ม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สิ่งแวดล้อม/มลพิษ สถิติ

รูปภาพที่ 1