เลขทะเบียน 660190 วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว บ้านไผ่อ่วมท่วมมิตรภาพจมรถยนต์ เร่งสูบระบายเขื่อนใหญ่ยัน ยังรับน้ำได้อีก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง อุทกภัย ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2