เลขทะเบียน 660187 วันที่ 18 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ไทยขาดดุลอาเซป 4 แสนล้าน นำเข้าเครื่องจักร เคมีภัณฑ์พุ่ง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การลงทุน - การนำเข้า ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เครื่องจักรและอุปกรณ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1