เลขทะเบียน 660186 วันที่ 18 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ราคาเหล็กลดฮวบ 2 เดือนติดฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เหล็ก - การค้า ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว วัสดุก่อสร้าง สถิติ

รูปภาพที่ 1