เลขทะเบียน 660184 วันที่ 18 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ผลิตออกซิเจนด้วยแม่เหล็กเพื่อใช้หายใจ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1