เลขทะเบียน 660182 วันที่ 18 สิงหาคม 2565
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว อาหารสัตว์โคเนื้อ-กระบือ ต้นทุนต่ำ จากวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง อาหารสัตว์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ปศุสัตว์และการทำฟาร์ม/อาหารสัตว์ สถิติ

รูปภาพที่ 1