เลขทะเบียน 660181 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 15
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว บทบาทอุดมศึกษา...ต้องตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1