เลขทะเบียน 660180 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว รฟท.เปิดรถไฟสายใต้ฝนถล่มดินสไลด์ ต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้าน ผักไม่มีขาย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง อุทกภัย ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2