เลขทะเบียน 660176 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เพาะเห็ดไมคอร์ไรซา ฟื้นป่า เพิ่มรายได้ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เห็ด ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1