เลขทะเบียน 660175 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สร้างเชฟ-นักพัฒนาเว็บไซต์ให้เยาวชนยุค New Normal ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เว็บไซต์ - การออกแบบ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เทคโนโลยี/สื่อดิจิทัล สถิติ

รูปภาพที่ 1